Przekazanie sprzętu sportowego dla jasielskich klubów sportowych

36

Trzy jasielskie kluby otrzymały nowy sprzęt sportowy, w związku z realizacją zadań w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Miasto Jasło przekazało Osiedlowemu Klubowi Sportowemu „Sobniów” Jasło bramkę o wymiarach 7,32 x 2,44 m, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „MOSiR” Jasło 43 sztuki koszulek siatkarskich damskich z nadrukiem i 4 sztuki piłek do siatkówki o parametrach zgodnych z wymaganiami PZPS, natomiast Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Sportów Walki – Judo Jasło 30 sztuk dresów.

Na realizację tych zadań Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie w wysokości 14 750 zł, a sprzęt został przekazany klubom na podstawie umów darowizny. Realizacja zadań trwała od 3 sierpnia do 31 grudnia 2022 r.

Poprawa warunków uprawniania sportów, jako jeden z celów realizowanych zadań, przyczynia się do  zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do aktywności fizycznej, która pozytywnie wpływa na rozwój i kształtuje  postawy prospołeczne. Zajęcia sportowe są doskonałą okazją nie tylko do podnoszenia sprawności fizycznej i poprawy zdrowia, ale również formą wzmocnienia więzi przyjaźni, pełnią funkcję integracji społecznej i są ważnym czynnikiem włączania ludzi (szczególnie młodych) w życie publiczne. Jest to niezmiernie ważne zagadnienie z punktu widzenia społecznego, gdyż propagowanie dobrych zachowań i wzorców oraz zdrowy styl życia mogą być przykładem prawidłowych postaw dla przyszłych pokoleń.