Przekaż 1 % swojego podatku jasielskim organizacjom

281

Do końca kwietnia podatnicy muszą złożyć w urzędach skarbowych zeznania podatkowe. To czas, w którym możemy pomóc finansowo jasielskim organizacjom pozarządowym przekazując 1 procent swojego podatku.

Bardzo ważnym elementem rozwoju lokalnego w każdym mieście, są organizacje pozarządowe,działające na rzecz mieszkańców – tak też jest w naszym mieście. Organizacje te realizują zadania, angażują ludzi i środowiska. Zachęcamy do przekazywania 1 proc. swojego podatku na nasze jasielskie organizacje.

Zaznaczamy jednak, że załączony poniżej wykaz zawiera listę wyłącznie organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Nie znajdują się w nim inicjatywy prywatnych osób, fundacji itp. organizacji. Warto zaznaczyć, że na terenie naszego miasta funkcjonują również ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których lokalne oddziały również korzystają z 1 proc. – tak jest m.in. w przypadku Polskiego Czerwonego Krzyża.

Świadomie przekazujmy 1 proc. naszego podatku, tak by trafił do naszego miasta!

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Jasła, uprawnionych do pobierania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. Fundacja im. Janusza Korczaka, KRS 0000064503
 2. Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, KRS 0000122238
 3. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku KRS 0000303858
 4. Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło KRS 0000116927
 5. Polski Instytut Kultury Fizycznej i Sportu KRS 0000532081
 6. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego KRS 0000020568
 7. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” KRS 0000442715
 8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” KRS 0000036699
 9. Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle KRS 0000251764
 10. Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle KRS 0000221669
 11. Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sztuk Walki – Judo Jasło KRS 0000403103
 12. Fundacja im. Stefanii Woytowicz, KRS 0000284709
 13. Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” KRS 0000462803

Dane zostały opracowane na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) – publikowanego przez podmiot uprawniony do gromadzenia informacji z zakresu prowadzenia działalności pożytku Publicznego – Narodowy Instytut Wolności
z siedzibą w Warszawie (dane udostępnione na 14 stycznia 2020 roku). https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Jak przekazać swój 1 proc.

Aby skutecznie przekazać organizacjom pozarządowym 1% podatku dochodowego, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 132 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 133 obliczoną kwotę która nie może przekroczyć 1% kwoty podatku dochodowego. Organizacje pożytku publicznego działające na terenie Jasła nie wyodrębniły tzw. celu szczegółowego – nie ma więc potrzeby wypełniania rubryki „L” zeznania PIT-37.