Przekaż 1 %  jasielskim organizacjom

77

Piętnaście lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, a także trzy ogólnopolskie organizacje prowadzące działalność w Jaśle, są uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadomie przekazujmy 1 proc. naszego podatku, tak by trafił do naszego miasta!

Do końca kwietnia podatnicy muszą złożyć w urzędach skarbowych zeznania podatkowe. W tym czasie możemy pomóc finansowo jasielskim organizacjom pozarządowym i przekazać im 1 procent swojego podatku. To właśnie organizacje pozarządowe, realizują zadania, angażują ludzi i środowiska, a działając na rzecz mieszkańców są bardzo ważnym elementem rozwoju lokalnego w każdym mieście – tak jest też i w Jaśle. Przekaż 1 % swojego podatku jasielskim organizacjom.

Zaznaczamy, że załączony poniżej wykaz zawiera listę wyłącznie organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Nie znajdują się w nim inicjatywy prywatnych osób, fundacji itp. organizacji.

Organizacje prowadzące działalność w Jaśle (alfabetycznie)

 1. Fundacja im. Janusza Korczaka, KRS 0000064503
 2. Fundacja im. Stefanii Woytowicz, KRS 0000284709
 3. Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, KRS 0000122238
 4. Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” KRS 0000462803
 5. Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe KRS 0000400306
 6. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku KRS 0000303858
 7. Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło KRS 0000116927
 8. Polski Instytut Kultury Fizycznej i Sportu KRS 0000532081
 9. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego KRS 0000020568
 10. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” KRS 0000442715
 11. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” KRS 0000036699
 12. Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle KRS 0000251764
 13. Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle KRS 0000221669
 14. Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sztuk Walki – Judo Jasło KRS 0000403103
 15. Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło – KRS 0000222956

Organizacje regionalne/ogólnopolskie

 1. Chorągiew Podkarpacka ZHP im. Małkowskich KRS 0000296261
 2. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaśle KRS 0000225587
 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle KRS 0000041349

Opis działalności prowadzonej przez wyżej wymienione organizacje w 2020 roku, przygotowany na podstawie bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego:

Jak przekazać swój 1 proc.?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pozarządowej, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 132 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 133 obliczoną kwotę która nie może przekroczyć 1% kwoty podatku dochodowego. Jeśli rozliczamy za pośrednictwem serwisu „Twój e-PIT”, https://www.podatki.gov.pl/pit wystarczy podać tylko nazwę i KRS organizacji której chcemy przekazać 1% podatku. W przypadku organizacji ogólnopolskich prowadzących działalność również w Jaśle, do numeru KRS i nazwy organizacji w polu „cel szczegółowy” należy wpisać słowo „Jasło”.

W 2022 roku deklarację PIT-37 należy złożyć w terminie od 15 lutego do końca kwietnia (30 kwietnia przypada w tym roku w sobotę, zatem termin upływa ostatecznie 2 maja 2022 roku).