Strona główna Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi

Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

  • Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura techniczna
  • Działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
  • Schemat: C. Drogi gminne
  • Wartość projektu: 2 302 438,69 PLN
  • Kwota dofinansowania: 2 167 676,92 PLN
  • Okres realizacji: 03.2012 r. – 11.2012 r.

Zakres projektu:

  • przebudowa nawierzchni jezdni na długości 999,4 m i powierzchni 6.158,0 m2 oraz nawierzchni zjazdów, zatok postojowych i włączeń dróg bocznych o łącznej powierzchni 680,0 m2,
  • przebudowa ciągu pieszego o długości 1,17 km oraz nawierzchni zatok autobusowych – 2 szt. o powierzchni 204,0 m2,
  • zabudowa rowu otwartego odwadniającego ulice.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania