Strona główna Przebudowa placu targowego – Zielonego Rynku w Jaśle

Przebudowa placu targowego – Zielonego Rynku w Jaśle

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość projektu: 1 439 840,03 PLN
Kwota dofinansowania: 879 993,99 PLN
Okres realizacji: 10.2012 r. – 06.2013 r.

Zakres projektu:

  • modernizacja placu targowego,
  • budowa zaplecza sanitarnego,
  • zakup wyposażenia placu targowego.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania