Strona główna Promocja lokalnych produktów miasta Jasła

Promocja lokalnych produktów miasta Jasła

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu Alpejsko – Karpacki Most Współpracy

  • Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • Wartość projektu: 24 000 PLN
  • Kwota dofinansowania: 20 000 PLN
  • Okres realizacji: 04.2013 r. – 09.2013 r.

Zakres projektu:

  • zamieszczenie informacji o jasielskich produktach lokalnych w formie 4 stronicowego dodatku w gazecie regionalnej,
  • organizacja konferencji prasowej,
  • nagranie filmu o jasielskich produktach lokalnych,
  • wystawa jasielskich produktów lokalnych w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania