Projekty „(Re)start zawodowy” oraz „Superwoman na rynku pracy”

77

Więcej informacji dotyczących tych dwóch projektów, obejmujące Podkarpacie (realizowane przez rzeszowską firmę) pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com