Prezydium Rady Miejskiej Jasła i składy komisji

236

Andrzej Dybaś i Lech Polak zostali wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji (lata 2018-2023). Razem z wcześniej wybranym Henrykiem Rakiem tworzą pełny skład prezydium RMJ. Radni wybrali również składy poszczególnych komisji Rady Miejskiej Jasła.

W Radzie Miejskiej Jasła funkcjonować będzie sześć komisji: rewizyjna; finansowo-budżetowa; spraw społecznych; samorządowo-statutowa; rozwoju, gospodarki komunalnej i komunikacji oraz skarg, wniosków i petycji.

Komisja Rewizyjna:

 1. Czeluśniak Krzysztof
 2. Mikrut Kazimierz
 3. Pierzchała Jan
 4. Sikora Krystyna sekretarz
 5. Wójcik Bogusława z-ca przewodniczącego
 6. Ziemba Bogdan przewodniczący
 7. Znamirowski Leszek

Komisja Finansowo-Budżetowa:

 1. Czeluśniak Krzysztof
 2. Czernecki Andrzej
 3. Hap Robert
 4. Jankowska-Zawada Izabela przewodniczący
 5. Polak Lech z-ca przewodniczącego
 6. Rak Henryk
 7. Węgrzyn Marcin sekretarz

Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji:

 1. Bernal Elżbieta
 2. Czernecki Andrzej
 3. Dybaś Andrzej przewodniczący
 4. Jankowska-Zawada Izabela sekretarz
 5. Okarma Jerzy
 6. Twarduś Józef
 7. Ziemba Bogdan z-ca przewodniczącego

Komisja Spraw Społecznych:

 1. Hap Robert
 2. Kluz Maria
 3. Mazur Mariola
 4. Polak Lech przewodniczący
 5. Rymarz Małgorzata z-ca przewodniczącego, sekretarz
 6. Węgrzyn Marcin
 7. Wójcik Bogusława

Komisja Samorządowo-Statutowa:

 1. Dybaś Andrzej
 2. Dziedzic Iwona z- ca przewodniczącego, sekretarz
 3. Kluz Maria
 4. Pierzchała Jan
 5. Rak Henryk
 6. Sikora Krystyna przewodnicząca
 7. Twarduś Józef

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Bernal Elżbieta
 2. Dziedzic Iwona sekretarz
 3. Mazur Mariola
 4. Mikrut Kazimierz przewodniczący
 5. Okarma Jerzy z-ca przewodniczącego
 6. Rymarz Małgorzata
 7. Znamirowski Leszek