Już widać pierwsze efekty prac przy budowie mostu na osiedlu Gądki. Długo wyczekiwana inwestycja, która poprawi dostępność komunikacyjną w tej części miasta, ma zostać zakończona w październiku przyszłego roku.

 – W końcu uda się poprawić dostępność komunikacyjną w tym regionie, tak by mieszkańcy o wiele szybciej mogli dostać się do centrum miasta, a także, co najważniejsze, by o wiele szybciej na to osiedle dotarły służby ratowniczepodkreśla Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Prace budowlane zlecono wyłonionej w przetargu firmie REMOST z Dębicy. W ramach inwestycji zaplanowano: budowę mostu i dojazdów (dł. ok. 190 m), budowę włączenia do ul. Chopina i ul. Gadki, budowę drogi najazdowej na nowo powstający most (pomiędzy ul. Chopina oraz ul. Gądki), umocnienia brzegów rzeki, budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, a także budowę sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej.