Pomoc dla branży gastronomicznej

55

Przyjęta przez radnych Rady Miejskiej Jasła uchwała wprowadzająca zwolnienie z II i III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwrot opłaty przedsiębiorcom, którzy zapłacili całość do 31 stycznia 2021 r., została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i zacznie obowiązywać już od 15 marca br.

To już kolejna uchwała będąca elementem Jasielskiego Pakietu Pomocowego, stanowiącego program wsparcia dla firm z terenu Jasła, które ucierpiały w wyniku obowiązywania ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z pandemią COVID-19.

Ulgi dotyczą przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy w okresie czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanej wprowadzeniem pandemii COVID-19 nie mieli możliwości korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zwolnienie obejmuje II i III ratę opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a więc raty których termin płatności przypada na 31 maja i 30 września tego roku.

Jednocześnie przedsiębiorcom, którzy jednorazowo, w terminie do 31 stycznia 2021 r., wpłacili całoroczną opłatę, na mocy podjętej uchwały przysługuje zwrot w wysokości dwóch trzecich opłaty.

Zwrot będzie dokonywany z urzędu, nie wymagane są żadne wnioski składane przez przedsiębiorców. Natomiast o zwolnieniu z drugiej i z trzeciej raty opłaty przedsiębiorcy będą powiadomieni odrębnym pismem.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych pod nr telefonu 13 44 86 392 lub mailowo: wso-profilaktyka@um.jaslo.pl

Przyjęta uchwała dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce Biznes https://um.jaslo.pl/pl/jasielski-pakiet-pomocowy-dla-firm/