Polityka mieszkaniowa – ankieta

131

Drodzy Mieszkańcy,

Miasto Jasło przystąpiło do opracowania „Polityki mieszkaniowej dla Miasta Jasła”, by nakreślić  długofalowy plan poprawy sytuacji mieszkaniowej. Aby poznać potrzeby różnych grup mieszkańców i wypracować sposoby zaradzenia obserwowanym problemom prowadzone są obecnie badania społeczne.

Chcemy poznać Państwa opinie na temat oceny ogólnej sytuacji mieszkaniowej w mieście, osobistej sytuacji mieszkaniowej, planów dotyczących zmian w tym zakresie, jak również pożądanych działań samorządu w obszarze rozwoju mieszkalnictwa.

Zależy nam na opiniach mieszkańców, ale również osób dopiero zainteresowanych zamieszkaniem w Jaśle. Badanie jest skierowane do osób powyżej 18 roku życia.

Zachęcamy do udziału w ankiecie! Jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut https://forms.gle/TaSwFdXJTn22avx37

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 28.02.2023 r.

Serdecznie dziękujemy!

Badanie jest realizowane w ramach projektu Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – POPT 2014-2020.