Ostatnie wolne miejsca na fotowoltaikę

203

Zainteresowani mieszkańcy Jasła mogą jeszcze skorzystać i zgłosić się do projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, w ramach którego otrzymają dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych. Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca.

Wnioski można składać na następujące rodzaje instalacji fotowoltaicznych o mocy:

  • 2 kWp,
  • 2,5 kWp,
  • 3 kWp.

Wysokość wpłaty mieszkańca za wykonanie instalacji wynosi:

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (dach, elewacja) – falownik jednofazowy7 728,37
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (dach, elewacja) – falownik trójfazowy10 185,37
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik jednofazowy7 728,37
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik trójfazowy10 185,37
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (dach, elewacja) – falownik jednofazowy6 796,97
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (dach, elewacja) – falownik trójfazowy9 205,37
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik jednofazowy6 796,97
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik trójfazowy9 205,37
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (dach, elewacja) – falownik jednofazowy7 346,46
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (dach, elewacja) – falownik trójfazowy9 754,86
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik jednofazowy7 346,46
Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) – falownik trójfazowy9 767,82

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mieszkaniec będzie rozliczał się z energetyką według nowego systemu rozliczeniowego prosumentów obowiązującego od 1 kwietnia 2022 roku.

Wnioski można składać w dwóch formach:

  • papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter),
  •  elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku) na adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl , w tytule e-maila „OZE”

Formularz wniosku wraz z regulaminem naboru znajduje się poniżej:

oraz w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w Regulaminie.

Wniosek „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, uzyskał dofinansowanie w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 13 44 86 373.