Ograniczenia w dostawie energii elektrycznej

INFORMCJA PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów o planowanych wyłączeniach dostawy energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w ramach podstawowej działalności wykonuje prace eksploatacyjne oraz dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji i linii, wchodzących
w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii dla mieszkańców z terenu działania Oddziału.

Ze względu na wykonywane prace remontowo – eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii elektrycznej dla Odbiorców na danym terenie. Każda przerwa w dostawie prądu jest uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. Mając na uwadze fakt, że energia elektryczna stała się dobrem powszechnym, a dostęp do niej jest coraz częściej traktowany jako jedno z podstawowych praw człowieka, staramy się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.

O planowanych przerwach pragniemy powiadomić jak najszersze grono mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy. Dotychczas informowaliśmy odbiorców energii elektrycznej za pomocą ogłoszeń rozwieszonych na obszarze wyłączeń, komunikatów głosowych dla osób dzwoniących pod nr telefonu 991 oraz umieszczając informację
o planowanych wyłączeniach na stronie internetowej. Z uwagi na sygnały klientów, że ulotki rozwieszane w terenie są w ich opinii niepraktyczne i nie zawsze spełniają swoje zadanie, prosimy o skorzystanie z informacji o planowanych wyłączeniach prądu pod adresem www.pgedystrybucja.pl/wylaczenia , który będzie przekierowywał odbiorcę na stronę internetową, gdzie na bieżąco umieszczane są komunikaty. Aktualizacja tych informacji następuje co tydzień – w każdy wtorek. Zapraszamy też Państwa do rejestracji newslettera
z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Zamówienia newslettera można dokonać przez zakładkę https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach ,
a następnie wybrać jedną z opcji „dla całego rejonu energetycznego” lub „dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowanych pracach na sieci będą Państwu przesyłane automatycznie. Z tej formy mogą też korzystać odbiorcy energii elektrycznej, którzy otrzymają automatyczną wiadomość e-mail, z informacją
o możliwych na danym obszarze planowanych przerwach w dostawie energii.

 Zapraszamy mieszkańców miasta do korzystania z informacji dotyczących planowanego wyłączenia dostaw energii elektrycznej umieszczanych na stronie www.pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/wylaczenia