Ogłoszenie z dnia 27.03.2019 o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Ogłoszenie PDF