Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

53

Szczegóły znajdują się w załączniku: Ogłoszenie PDF