Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 06.09.2021 r. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pn. Edukacja kulturalna szansą na aktywizację osób niewidomych i słabowidzących.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 15.09.2021 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.