Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

40

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 11.01.2022 r. Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS” złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej.

Oferta – Jasielskie Stowarzyszenie Consensus