Na podstawie art. 19a ust.3 Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 08.10.2021 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Jaśle złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Międzynarodowy Festiwal Filmów Geocachingowych”.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ww. ustawy, do dnia 21.10.2021 r. do godziny 15:30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta
w Jaśle, ul. Rynek 12.