Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

28

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 20 lipca 2020 r., Ochotnicza Straż Pożarna Jasło – „Żółków” złożyła wniosek o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, w okresie 16.07.2020 r. – 15.10.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia