Ogłoszenie o złożeniu oferty – Fundacja im. Stanisława Barabasza

50

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Organizacja “Motomikołajek 2019” w Jaśle