Urząd Miasta w Jaśle informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 423) zawieszone zostaje od dnia 16 marca 2020 r. funkcjonowanie powiatowych komisji lekarskich.

Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia: tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle pod nr tel.13 44 86 348.