Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku handlowo-usługowego o powierzchni 9,00m2 zlokalizowanego w Jaśle przy ul. Jana Pawła II, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe o charakterze ogólnomiejskim.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi 250,00 zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 11oo w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 307,50 zł przelewem na konto Miasta Jasła nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle w terminie do 07.12.2018 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203,204 lub telefonicznie 013-4486-312, 013-4486-326

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn