Informacja Burmistrza Miasta Jasła Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz 1990 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 3221/17 położonej w Jaśle, obręb 23 – Warzyce.