Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 5,15 m2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Asnyka 10 w Jaśle.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi 130,00zł. + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2017 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 159,90 zł. przelewem na konto Miasta Jasła nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS Oddział w Jaśle w terminie do 24.07.2017 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203,204 lub telefonicznie 013-4486-312, 013-4486-326

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.