Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 2

93

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 24,76 m2, zlokalizowanego przy ul. Sokoła 2.

Przetarg odbędzie się 22.05.2023 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala nr 102.

Informacje podstawowe:

  • powierzchnia: 24,76 m2,
  • lokalizacja: parter budynku przy ul. Sokoła 2,
  • cena wywoławcza do przetargu: miesięczny czynsz najmu tj. 700,00 zł +23% VAT,
  • wadium: płatne do 17.05.2023 r. w wysokości 861,00 zł na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle,
  • termin i miejsce przetargu: 22.05.2023 r. godz. 13.00, Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala nr 102,
  • informacje dodatkowe: Urząd Miasta w Jaśle pokoje nr 203 lub 204, tel. 13 44 86 312 i 13 44 86 326.