Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

40

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2021 roku.

Szczegóły w załączonych plikach.