Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki TBS-ABK sp. z o.o.

338

Burmistrz Miasta Jasła działający jako Zgromadzenie Wspólników spółki TBS-ABK sp. z  o.o. w Jaśle zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 31 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło z dopiskiem „NABÓR KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ”, albo przesłać drogą pocztową (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 86 371 lub mailowo pod adresem s.kmiecik@um.jaslo.pl

Do pobrania: