Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza (w załączeniu) osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle lub elektronicznie na adres: konsultacje@um.jaslo.pl.

Termin zgłaszania opinii i uwag upływa w dniu 25 listopada 2021 roku.