Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego- Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Jaśle

168

Rada Nadzorcza spółki TBS-ABK sp. z o.o. w Jaśle ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Oferty konkursowe można składać do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 15:00. Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach.