Burmistrz Miasta Jasła ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle (dawny salon fryzjerski) o powierzchni 62,46 m², dodatkowo do lokalu przynależą pomieszczenia o powierzchni 10,74 m² stanowiące część wspólną z sąsiednim salonem kosmetycznym.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi 1 500,00 zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 10oow Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 845,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Jaśle w terminie do 07.12.2018 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203, 204 lub telefonicznie 013-4486-312, 013-4486-326.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pierwszy przetarg odbył się 10.08.2018 r.

Drugi przetarg odbył się 05.10.2018 r.