Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym Asnyka 10

45

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 14,50 m²  zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Asnyka 10 w Jaśle(wejście od podwórka).

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi  500,00 zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. o godz. 11oow Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 615,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła  
nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 w Banku Spółdzielczym
w Bieczu Oddział w Jaśle w terminie do 04.09.2020 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203, 204 lub telefonicznie   013-4486-312, 013-4486-326.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Termin pierwszego przetargu: 22.07.2020 r.