Informuję, że w dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, na tablicy ogłoszeń, zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Jaśle, obręb 9 – Górka, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1672/38 o powierzchni 0,0468 ha. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12,
pok. 309 III p. lub pod numerem telefonu (013) 4486340, (013) 4486328.

Szczegóły znajdują się w załączniku: