OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

33

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2019 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 1/141 położonej w Jaśle, obręb 3A – PGR.