Na podstawie art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz §2 ust. 6 Statutu Rady Seniorów Miasta Jasła stanowiącego załącznik do uchwały nr LXVI/676/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jasła i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2960) oraz protokołu komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Miasta Jasła z dnia 27 lutego 2019 roku.

Ogłaszam skład osobowy Rady Seniorów Miasta Jasła na okres 4 letniej kadencji począwszy od dnia 27 lutego 2019 r.

 1. Baran Danuta – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (8 głosów za)
 2. Borczyk Jacek – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O/Powiatowy Jasło(8 głosów za)
 3. Ćwik Waleria – Związek Nauczycielstwa Polskiego (8 głosów za)
 4. Gubała Maria Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (8 głosów za)
 5. Jałosińska Felicja – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego (8 głosów za)
 6. Mastej Benedykta – Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”
  (8 głosów za)
 7. Mazan Maria – Polski Komitet Pomocy Społecznej (8 głosów za)
 8. Owiński Adam – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego (8 głosów za)
 9. Rojkowski Tadeusz – Stowarzyszenie „Razem Zmieniajmy Jasło” (8 głosów za)
 10. Sęk Grzegorz – Stowarzyszenie Rafineryjny Klub Seniora (8 głosów za)
 11. Sobel Marian – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (8 głosów za)
 12. Soczek Edward – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  (8 głosów za)
 13. Stanisławczyk Maria – Jasielskie Stowarzyszenie Rękodzielników (8 głosów za)
 14. Turek Stanisława – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (8 głosów za)
 15. Zioła Danuta – Stowarzyszenie „Razem Zmieniajmy Jasło” (8 głosów za)
 16. Zych Henryk – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego (8 głosów za)

Zgodnie z §2 ust. 6 Statutu Rady Seniorów Miasta Jasła stanowiącego załącznik do uchwały
nr LXVI/676/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jasła i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2960) niniejsze ogłoszenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jasła, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle.