Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 sierpnia 2017 r.

119

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2174 t.j.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle został wywieszony na okres od dnia 08.08.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. wykaz nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny przy ul. K.K.Baczyńskiego 4 w Jaśle będący własnością Miasta Jasła przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy na podstawie Uchwały Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia z dnia 12 lutego 1998 r.