Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 maja 2023 r.

67

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 17 maja 2023 r. o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta