Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 31 maja 2023 r.

76

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 31 maja 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa I”.