Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 września 2020 r.

34

2020-09-15 metadane

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”