Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno zachodnia” w Jaśle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, w godzinach pracy urzędu.

Ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica , bądź inny sposób). Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno zachodnia” w Jaśle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej:
www.jaslo.pl