Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 1 września 2022 r.

114

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego”, obejmującego teren położony w rejonie ulicy Kochanowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 września 2022 r. do 30 września 2022r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu.