Burmistrza Miasta Jasła zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Jasła dla obszaru „Gajowa – cmentarz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – ul. Rynek 12, w godzinach pracy urzędu.