Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

211

Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle: https://um.jaslo.pl/pl/ oraz stronie BIP Urzędu Miasta w Jaśle: https://um_jaslo.bip.gov.pl/studium-w-toku/
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, w sali 102 o godzinie 15:30.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła - kierunki zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego