Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego dotowanego z budżetu Miasta Jasła w 2020 roku, pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

Pełna treść ogłoszenia