Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

44

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Jasła o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja Zajęć Praktycznych i Warsztatów w Ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”