Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

105

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja i integracja mieszkańców na osiedlach Miasta Jasła w 2023 roku”.