Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła dotyczące wymiany kotłów.

2481

Dbając o czyste powietrze i środowisko w mieście, Burmistrz Miasta Jasła zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego, do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (wyłącznie pieca lub kotła na paliwa stałe) w ramach planowanego naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza.

Jest to działanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie dotychczasowych źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku.

W ramach tego, Burmistrz Miasta Jasła informuje, że wnioski mieszkańców na wymianę starych pieców, można składać do Urzędu Miasta Jasła od dnia ogłoszenia do 16 kwietnia 2018 r.

O wymianę pieca mogą wnioskować mieszkańcy Miasta Jasła, którzy są właścicielami budynku mieszkalnego, których dotyczy wymiana pieca. Wymiana może nastąpić tylko, przy jednoczesnej trwałej likwidacji starego pieca na paliwo stałe.

Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załączonych regulaminach. Koniecznym jest złożenie wypełnionego wniosku wg załączonego wzoru.

  • WNIOSEK DLA MIESZKAŃCA_kotły_wersja edytowalna_6 marzec 2018
  • WNIOSEK DLA MIESZKAŃCA_kotły_wersja PDF_6 marzec 2018
  • Regulamin 3 3 kotły 6 marzec 2018
  • Regulamin kotły (LPG) dz 3 3 6 marzec 2018