„Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych” – wyniki naboru uzupełniającego

274
Wschodnia strona budynku Urzędu w Jaśle

Złożone w ramach naboru uzupełniającego wnioski dotyczące dofinansowania na kolektory słoneczne, fotowoltaikę i kotły – zostały zweryfikowane.

W terminie złożono 458 wniosków, w tym:

  • 323 wniosków na fotowoltaikę – zakwalifikowanych zostało 302 wniosków
  • 126 wniosków na kolektory słoneczne – zakwalifikowanych zostało 66 wniosków
  • 9 wniosków na kotły na biomasę (PELLET) – 9 wniosków zostało zakwalifikowanych

WAŻNE: Mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 13 44 86 384.

Terminy podpisywania umów:

  • instalacja fotowoltaiczna – do 31 marca br. – Urząd Miasta w Jaśle pokój 111 (I piętro)
  • kolektory słoneczne i kotły – od 6 kwietnia do 30 kwietnia br. – Urząd Miasta w Jaśle, Biuro Energetyka Miejskiego (ul. Sokoła 2, budynek obok kina „Syrena”).