Oddanie do użytku inwestycji „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

111

11 czerwca na terenie Elektrociepłowni Hankówka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle oddało do użytku inwestycję pod nazwą „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.

Kogeneracja jest to wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Pozwala to w najbardziej efektywny sposób wykorzystać paliwo (gaz ziemny) do wytwarzania energii. Jest to bardzo dobre rozwiązanie nie tylko ze względu na wspomnianą efektywność energetyczną, ale również ze względu na znaczące ograniczenie emisji związków chemicznych w tym gazów cieplarnianych takich jak np. tlenek węgla (IV) (dwutlenek węgla) czy pyłów NOx i SOx.

Dzięki tej inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle nie jest już zobligowane do zakupu uprawnień na emisję CO2. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że cena tych uprawnień w ostatnim półroczu wzrosła o niespełna 150 %. Na początku Listopada 2020 r. za jedną tonę uprawnień do emisji CO2 należało zapłacić 22,98 euro, natomiast już w połowie Maja 2021 r. cena ta wyniosła 56,90 euro.  Tak duża podwyżka zapewne musiałaby poskutkować wzrostem cen za ciepło, co obecnie nie miało miejsca dzięki zastosowaniu w/w układu kogeneracyjnego.

Jednym z ważniejszych aspektów w zrealizowanej inwestycji jest również ochrona środowiska. Energia elektryczna odprowadzana do sieci elektroenergetycznej pozwala zmniejszyć nadmierną eksploatację środowiska naturalnego właśnie ze względu na fakt, iż powstaje ona w systemie skojarzonego wytwarzania razem z energią cieplną. Pozwala to uniknąć np. dwukrotnie większej emisji zanieczyszczeń w przypadku gdyby energia cieplna i elektryczna były wytwarzane osobno. Kogeneracja to też zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także uniezależnienie się od dostaw węgla.

Zmiana technologii wytwarzania pozwoli na ograniczenie emisji CO2 w układzie globalnym o 33 161 ton/rok od roku 2022 (pierwszy pełny rok funkcjonowania instalacji) oraz ograniczenie zużycia miału węglowego w ciepłowni „Hankówka” o 6 668 ton/rok.

Dzięki realizacji projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle spełni rygorystyczne normy emisyjne, które będą obowiązywać od 2024 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Unii Europejskiej w ramach „PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 2014-2020”.

W ramach projektu wybudowany został układ dwóch gazowych agregatów kogeneracyjnych o mocy termicznej 2,3 MWt i mocy elektrycznej 1,99 MWe każdy.

Zakres projektu objął budowę przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. o średnicy DN 100 i maksymalnym ciśnieniu MOP=5,5 MPa o długości 730,0 m wraz ze stacją redukcyjną 5,5/0,4 MPa. Całkowita wydajność przyłącza wynosi 5260 m3/h.

Gaz ziemny zasila dwa agregaty kogeneracyjne Caterpillar napędzające generatory elektryczne wytwarzające energię elektryczną, która poprzez stację transformatorową wprowadzana jest do sieci dystrybucyjnej PGE.

Energia cieplna powstająca w wyniku pracy silnika spalinowego
tj. z chłodzenia silnika oraz ze spalin wylotowych za pomocą układu pompowego wyprowadzana jest do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w cyklu całorocznym.

Produkcja energii w wysokosprawnej kogeneracji będzie wynosić
54,3 GWh/rok, w tym 25,9 GWh/rok energii elektrycznej i 28,4 GWh/rok ciepła przy całkowitej sprawności wytwarzania  88%.

Koszty budowy układu to:

  • układ kogeneracji gazowej 11 521 980 zł (netto),
  • układ pompowni 1 386 401 zł (netto),
  • przyłącz i stacja redukcji gazu 2 112 000 zł (netto).

Dotacja Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 5 213 028 zł.

Wszystkie prowadzone inwestycje przybliżają MPGK Sp. z o.o. w Jaśle do osiągnięcia statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle