Strona główna Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi

Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

  • Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura techniczna
  • Działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
  • Schemat: C. Drogi gminne
  • Wartość projektu: 350 749,08 PLN
  • Kwota dofinansowania: 335 246,24 PLN
  • Okres realizacji: 03.2012 r. – 10.2012 r.

Zakres projektu:
Odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi ulicy Żeromskiego o dł. 0,7 km.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania