Strona główna Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi

Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

  • Oś priorytetowa: 7. Spójność wewnątrzregionalna
  • Działanie: 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź
  • Schemat: B. Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź
  • Wartość projektu: 445 516,79 PLN
  • Kwota dofinansowania: 423 240,95 PLN
  • Okres realizacji: 06.2012 r. – 09.2012 r.

Zakres projektu:
Odbudowa ulic: B. Prusa, Kolejowa, Sportowa, Łukasiewicza oraz trzy ulice boczne od ul. 17-go Stycznia w Jaśle, zniszczonych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w czerwcu 2010 r.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania